Puheterapeutti

Satu Hiltunen

Puheterapiapalveluita Pohjois-Lapin alueella

Olen Valviran laillistama Oulun yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta v. 1993 valmistunut puheterapeutti ja filosofian maisteri. Olen tehnyt puheterapeutin töitä julkisella sektorilla vuosien 1993–2019 ajan. Vuosina 2000–2010 toimin osa-aikaisesti virkatyöni ohessa myös yksityisenä ammatinharjoittajana. Helmikuusta 2020 alkaen olen tarjonnut puheterapiapalveluja yksityisenä ammatinharjoittajana Pohjois-Lapin alueella.

Toteutan terapiat pääasiassa asiakkaan toimintaympäristössä (kotona, päivähoidossa ja koulussa) ja joskus myös palvelun ostajan osoittamissa tiloissa (esim. terveyskeskukset) tai etäkuntoutuksena. Annan puheterapiaa suomen kielellä. Vahvaan ammattitaitooni ja osaamiseni kuuluvat erityisesti lasten äänteellisen ja puhemotoristen pulmien kuntoutus sekä kielellisen erityisvaikeuden pulmat ja niiden kuntoutus. Minulla on kokemusta myös puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käytöstä (kuvat ja viittomat). Pidän työssäni hyvin tärkeänä yhteistyötä perheen ja lähipiirin kanssa sekä moniammatillista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Ammattitaitoni kehittämiseksi ja antamani kuntoutuksen laadun ylläpitämiseksi hankin vuosittain koulutusta lasten kommunikaatiovalmiuksien, vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien sekä kielen- ja puheen kuntoutusmenetelmien alueilta.

"Vahvuuksiani ovat iloisuus, luotettavuus, kärsivällisyys ja läsnäolo, jonka avulla pyrin tukemaan ja motivoimaan asiakasta ja hänen lähiympäristöään.

Puheterapiassa huomioin aina lapsen luonteen ja mielenkiinnon kohteet."

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä poistamalla, lieventämällä tai ehkäisemällä puheen ja kielen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kommunikaation ongelmia.

Puheterapia perustuu kuntoutussuunnitelmaan, joka on tehty hoidosta vastaavassa yksikössä tai kuntouttavan puheterapeutin ja asiakkaan sekä lähiympäristön kanssa. Puheterapia on aina yksilöllistä ja asiakaslähtöistä ja toteutetaan asiakkaan tarpeen mukaan. Terapian tavoitteista ja toimintatavoista sovittaan yhdessä. Terapian kesto, tiheys ja käytetyt menetelmät määräytyvät yksilöllisesti.

Terapian lähtökohta on hyvä vuorovaikutus terapeutin ja asiakkaan välillä. Myös tiivis yhteistyö asiakkaan lähi-ihmisten, vanhempien, päivähoidon ja koulun henkilökunnan kanssa on välttämätöntä, jotta kuntoutus onnistuu ja asiakkaan kommunikointi kehittyy.

Lähetteen puheterapiaan voi saada esim. terveyskeskuksesta tai sairaalasta. Puheterapian kustantaa yleensä Kela, kunta tai vakuutusyhtiö. Joskus terapian maksaa myös asiakas itse.

Kelan kustantama puheterapia

Toimin 1.1.2021 alkaen myös Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana Sodankylän ja Kittilän kunnissa. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa kuntoutusta.

Huhtikuusta 2022 alkaen minulla on vapaita aloituspaikkoja puheterapiaan!

Voit tutustua Kelan sivustoihin, joilla on tarkempaa tietoa Kelan etuuksista, kuten kuntoutuksesta, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista ja ottaa tarvittaessa yhteyttä Kelaan.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan sivuilta löytyy lisätietoa vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta

Palveluntuottajien haku

Kelan kuntoutuksen palveluntuottajien haku

Kelan terapian palvelukuvaus

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat

Hyödyllisiä linkkejä

(Alle on kasattu hyödyllisiä linkkejä mistä saatte lisätietoja) tai jotain vastaavaa teksitä tähän. Lisäksi jokaiselle ”alasivulle” voisi kirjoittaa muutaman sanan kuvauksen että mihin tämä linkki on menossa

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä poistamalla, lieventämällä tai ehkäisemällä puheen ja kielen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kommunikaation ongelmia.

www.puheterapialiitto.fi/fi/puheterapia/

Sivustolla jaetaan tietoa puhevammaisuudesta, vuorovaikutuksesta ja kommunikoinnin apuvälineistä sekä tarjotaan erilaisia materiaaleja kommunikoinnin tukemiseen. Papunetin kautta myös tiedotetaan puhevammaisten ihmisten oikeuksista ja mahdollisuuksista

http://papunet.net/

Aivoliitto tekee työtä aivoterveyden hyväksi ja edustaa henkilöitä, joilla on kehityksellinen kielihäiriö tai jotka ovat sairastaneet aivoverenkiertohäiriön (AVH).

https://www.aivoliitto.fi/

Suomalainen viittomakielen verkkosanakirja

http://suvi.viittomat.net/

Tukiviittomia opettava sivusto

https://viitotturakkaus.fi/

Materiaalia kasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen tueksi.

https://www.kasipuhe.fi/

Yhteystiedot